Polska Sieć Kobiet Nauki


  
Ideą Fundacji Kobiety Nauki jest stworzenie pierwszej w Polsce sieci łączącej 
kobiety naukowczynie, polskie uczone


Nasi partnerzy

Portal KobietyNauki.org oraz fanpage Polskiej Sieci Kobiet Nauki na Facebooku ma być w naszym zamyśle  miejscem w przestrzeni wirtualnej, gdzie będziemy mogły podzielić się swoimi doświadczeniami oraz nawiązać kontakty. Liczymy, że pozwoli nam to rozwinąć współpracę w różnych obszarach, inspirować się wzajemnie, a także poszukiwać partnerek/partnerów do wspólnych projektów naukowych.
Pragniemy również, aby dzięki możliwościom, jakie dają nam nowe technologie, bez względu na dzielące nas odległości, możliwe było wzajemne wspieranie naszych inicjatyw i projektów. Naszym celem jest popularyzowanie osiągnięć polskich badaczek oraz wspieranie naukowczyń na każdym etapie rozwoju ich kariery. Fundacja promuje organizacje, których celami statutowymi są: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, wydawnicza, kulturalna, m.in. poprzez akcje patronackie oraz kampanie promocyjne. 


Projekt Kobiety Ekspertki


Kobiety - Ekspertki to projekt Fundacji Kobiety Nauki, którego celem jest stworzenie bazy ekspertek (naukowczyń, specjalistek, praktyczek), wszelkich dziedzin, dla świata mediów, trzeciego sektora oraz władz publicznych. 

Jest to odpowiedź na dominację męskich ekspertów, ale przede wszystkim promocja naukowej i fachowej wiedzy oraz doświadczenia Polek.


Pobieżna nawet analiza popularnych programów publicystycznych czy wypowiedzi prasowych pokazuje, że nie tylko zresztą w Polsce, dominującym trendem jest zapraszanie w charakterze ekspertów mężczyzn. Nie podważając ich kompetencji ani dorobku czy doświadczenia, Fundacja Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki za jeden z celów postawiła sobie wprowadzenie swoistego balansu w tej sferze. 

Aby ułatwić zainteresowanym dotarcie do właściwych osób i “adresów” potrzebna jest baza ekspertek on-line.


Oczywistym jest, że w sferze nauki, a także działalności społecznej bądź zawodowej, mamy znaczącą ilość kobiet, które uznać należy za autorytety w swojej dziedzinie. Dlaczego zatem nie korzystać z ich wiedzy, kompetencji czy dorobku? Kobiety-Ekspertki dzieląc się wiedzą, doświadczeniem, komentując, dyskutując będą nie tylko mogły stanowić bezcenne źródło informacji bądź praktycznych wskazówek w wielu dziedzinach, ale będą jednocześnie czynnikiem wzbogacającym sferę publiczną, wprowadzającym kobiecy punkt widzenia, a także budującym określony wizerunek kobiet w mediach, które, jak doskonale wiemy, w dużej mierze kreują wizję współczesnego świata i społeczeństwa.

http://ekspertki.org/

Od 2014 roku baza współtworzona jest przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego i Fundację Kobiety Nauki, w ramach projektu „Głos kobiet się liczy” (program "Obywatele dla Demokracji").
http://ekspertki.org/

Nie podobają się nam #MediaBezKobiet!

Włączamy telewizor, radio, idziemy na debatę, a tam sami panowie. Nie mamy nic przeciwko mężczyznom, ale wydaje nam się, że dobrze by było, gdyby w debacie publicznej uczestniczyły także kobiety. 
W końcu stanowią połowę społeczeństwa. Z doświadczenia wiemy, jak często argumentem tłumaczącym nieobecność kobiet w debacie jest mówienie, że po prostu „nie ma ekspertek”, które mogą zabrać głos na dany temat. Nie podobają się nam #MediaBezKobiet i chcemy je zmienić. Budujemy ogólnopolską bazę ekspertek, rozpoczynamy kampanię społeczną, która będzie okazją do dyskusji o potrzebie obecności kobiet w debacie publicznej.

Włącz się!

Aktualnosci

 • Fundacja Kobiety Nauki wśród sygnatariuszy stanowiska polskich organizacji ws. zmiany Prawa o zgromadzeniach Stanowisko organizacji pozarządowych w sprawie zmiany Prawa o zgromadzeniach2 grudnia 2016 r. Sejm RP uchwalił ustawę nowelizującą Prawo o zgromadzeniach. W trakcie prac nad ustawą całkowicie zignorowano głos organizacji ...
  Opublikowane: 05.12.2016, 03:36 przez: Marta du Vall
 • Warsztat RRI w Krakowie za nami! W poniedziałek, w Krakowie odbyło się szkolenie dot. odpowiedzialnych badań i innowacji, współorganizowane przez Fundację na rzecz nauki Polskiej i Polską Sieć Kobiet Nauki. Tematem przewodnim były kwestie równościowe w ...
  Opublikowane: 29.11.2016, 01:20 przez: Marta du Vall
 • Relacja z Dnia Otwartego dla Kobiet Inżynierów w ABB Trzydzieści studentek kierunków inżynierskich spotkało się w listopadzie w krakowskim Centrum Badawczym ABB przy okazji 4. edycji Dnia Otwartego dla Kobiet Inżynierów „Piękna płeć, piękny umysł”. Wydarzeniu towarzyszyły inspirujące wykłady ...
  Opublikowane: 29.11.2016, 01:38 przez: Marta du Vall
 • Zapraszamy na warsztaty „Polityka równościowa w odpowiedzialnych badaniach i innowacjach” Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie„Polityka równościowa w odpowiedzialnych badaniach i innowacjach” organizowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej we współpracy z Fundacją "Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki ...
  Opublikowane: 16.11.2016, 07:56 przez: Marta du Vall
 • Wywiad dr Martą du Vall, Prezeską Fundacji „Polska Sieć Kobiet Nauki” Serdecznie zapraszamy do przeczytania wywiadu z dr Martą du Vall, który ukazał się właśnie na portalu Społecznie odpowiedzialni.
  Opublikowane: 02.11.2016, 08:14 przez: Marta Majorek
Wyświetlanie postów 1 - 5 z 235. Zobacz więcej »Nie można znaleźć adresu URL specyfikacji gadżetu


https://twitter.com/KobietyNauki


www.przeciwdzialajdyskryminacji.pl