Seminarium "Po co chronić znaki towarowe i wzory przemysłowe w przedsiębiorstwie"

Polecamy serdecznie udział w wydarzeniu


Fundacja JWP oraz Partnerzy i Patroni projektu Rzecznicy Talentów już po raz drugi pragną serdecznie zaprosić na seminarium pt. „Po co chronić znaki towarowe i wzory przemysłowe w przedsiębiorstwie?”, które odbędzie się 12 lutego 2015 r. o godz. 15.00, w bud. 33, aula nr 1, Kampus SGGW. Seminarium poprowadzi Marta Krzyśków- Szymkowicz, ekspert ds. własności przemysłowej, rzecznik patentowy. Podczas seminarium będzie mowa o definicjach znaków towarowych i wzorów przemysłowych o możliwościach ich ochrony w różnych krajach oraz o naruszeniach.

Program spotkania:

 Znak towarowy - definicja przedmiotu, rodzaje, funkcje, przykłady

 Wzór przemysłowy - definicja przedmiotu, rodzaje i funkcje, przykłady

 Terytorialny zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych - tryb krajowy, 

wspólnotowy i międzynarodowy

 Naruszenia znaków towarowych i wzorów przemysłowych - definicja przedmiotu

 Przykłady naruszeń znaków towarowych i wzorów przemysłowych w różnych sektorach rynku

Serdecznie zapraszamy!

Rejestracja poprzez stronę  Fundacji JWP: 
http://jwp-fundacja.pl/dzialalnosc/seminarium/po_co_chronic_znaki_towarowe_i_wzory_przemyslowe_w_przedsiebiorstwie.html
Ċ
Marta Majorek,
8 sty 2015, 05:15
Comments