Konkursy

„Innowacja jest Kobietą” - pod tym hasłem organizowany jest konkurs adresowany do badaczek, które mogą pochwalić się opracowaniem autorskiego innowacyjnego rozwiązania. Konkurs stanowi jedną z form promowania przez Fundację osiągnięć kobiet w sektorze naukowo-badawczym. 

Dotychczas odbyło się pięć edycji konkursu. W jego wiosennej odsłonie (marzec 2013) wyłonione zostały dwa wynalazki autorstwa polskich badaczek. Zostały one zaprezentowane podczas XVI Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2013” w Moskwie, gdzie laureatki konkursu zostały uhonorowane srebrnym i brązowym medalem. W drugiej edycji (lato 2013) laureatki zostały nagrodzone udziałem w 65. Międzynarodowych Targach „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2013”, skąd przywiozły złoty i srebrny medal. W trzeciej edycji zwyciężyła reprezentantka Uniwersytetu Wrocławskiego, która zaprezentowała swoje odkrycie na XVII Międzynarodowym Salonie "Archimedes 2014" w Moskwie.

Rozwiązania laureatek 3. edycji konkursu prezentowane były również na wspólnym stoisku Fundacji Kobiety Nauki  i Agencji Promocyjnej Inventor podczas Targów Technicon Innowacje 2013 w Gdańsku oraz na stoisku Fundacji podczas Sektorowych Targów Innowacji we Wrocławiu.  Na tragach AgroArca 2013 (gdzie Polska Sieć Kobiet Nauki miała wspólne stoisko z Agencją Inventor) w Chorwacji zaprezentowane zostało wyróżnione w drugiej edycji konkursu rozwiązanie Joanny Jurek, licealistki z Piotrkowa Trybunalskiego.

W 2014 roku laureatki i uczestniczki konkursu prezentowały swoje wynalazki podczas Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2014” w Moskwie, Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2014” w Norymberdze oraz na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków ARCA 2014 w Zagrzebiu. Łącznie zdobyły 16 nagród, medali, wyróżnień. 

Efektem piątej edycji konkursu były kolejne złote medale przywiezione z Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2015” w Norymberdze.
 

W dotychczasowych edycjach, sponsorem nagród w konkursie była Agencja Promocyjna Inventor, która jest organizatorem polskich stoisk na międzynarodowych targach wynalazków. W pozostałych wydarzeniach Fundacja partycypowała z wykorzystaniem środków własnych.

Według regulaminu obowiązującego od I do IV edycji, do konkursu mogły przystąpić wyłącznie młode badaczki zatrudnione w instytucjach sektora naukowo-badawczego. Od V edycji konkurs otwarty jest dla wszystkich badaczek, bez względu na wiek!

W dotychczasowych edycjach nagrody i wyróżnienia otrzymały:

- nagrody:

dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec (edycja I)

mgr Magdalena Banaś (edycja I)

dr Anna Waszkielewicz z Collegium Medicum UJ (edycja II)

dr Dominika Oleś z Politechniki Wrocławskiej (edycja II)

dr Joanna Ortyl z Politechniki Krakowskiej (edycja II)

dr Kamila Stokowa – Sołtys z Uniwersytetu Wrocławskiego (III edycja)

mgr Justyna Wrzosek – Jakubowska - asystentka w Zakładzie Oceny Ryzyka Środowiskowego Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, doktorantka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (IV edycja)

mgr Emilia Frydrysiak - doktorantka Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej (IV edycja)

dr inż. Maria Grolik -  Śląski Uniwersytet Medyczny (V edycja)

dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska - Politechnika Gdańska (V edycja)

- wyróżnienia:

dr Monika Brzychczy-Włoch z Collegium Medicum UJ (II edycja)

Joanna Jurek, licealistka z Piotrkowa Trybunalskiego (II edycja)

dr inż. Magdalena Wróbel-Jędrzejewska z Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w Łodzi (III edycja)

mgr Paulina Król z Wydziału Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów Politechniki Łódzkiej (III edycja)Comments