W kręgu rodziny epok dawnych - rytmy życia, rytmy codzienności. Kobieta i mężczyzna – dwa światy, jedna przestrzeń

Fundacja Kobiety Nauki zaprasza do udziału w II Międzynarodowej Konferencji organizowanej przez Instytut Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.

Katedra Edukacji Historycznej i Zakład Historii Kultury

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej

w Krakowie

zapraszają do wzięcia udziału w

II Międzynarodowej Konferencji Naukowej

z cyklu

W kręgu rodziny epok dawnych - rytmy życia, rytmy codzienności

    Kobieta i mężczyzna – dwa światy, jedna przestrzeń          15-16 października 2014 r.

Celem drugiej konferencji z tego cyklu będzie próba pokazania odmienności wspólnego świata kobiety i mężczyzny w kontekście uwarunkowań historycznych, antropologicznych i kulturowych. Nasze zainteresowania koncentrować się będą przede wszystkim na sferze emocjonalnej i materialnej – rolach społecznych pełnionych przez przedstawicieli obojga płci, relacji rodzinnych i więziach emocjonalnych. Istotą naszych rozważań stanie się także kwestia przestrzeni prawnej, społecznej i ekonomicznej, w której funkcjonowali kobieta i mężczyzna. W obszarze naszych badań znajdą się również zagadnienia codzienności – wzajemnych relacji, tradycji i zwyczajów rodzinnych związanych z funkcjonowaniem we wspólnej przestrzeni. Chcielibyśmy także zwrócić uwagę na kwestie kobiecej i męskiej duchowości i odzwierciedlenie tego zagadnienia w historii, antropologii, literaturze i sztuce epok dawnych.

Szczegóły na stronie internetowej Uniwersytetu Pedagogicznego, w zakładce konferencje.

Ċ
Marta du Vall,
23 cze 2014, 14:56
Comments