Aktualności‎ > ‎

„Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”,

opublikowane: 14 kwi 2016, 22:55 przez Marta du Vall

Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Białymstoku

oraz

Koło Młodych PZITS i SKN Inżynierii Środowiska przy Politechnice Białostockiej

zapraszają na

V Międzynarodową Konferencję Naukową „Inżynieria Środowiska – Młodym Okiem”,

 organizowaną na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej

pod patronatem Rektora Politechniki Białostockiej, prof. dr hab. inż. Lecha Dzienisa.


Konferencja odbędzie się 6 maja 2016r.

Od lat wydarzenie ma na celu wymianę myśli, poglądów oraz doświadczeń we wszystkich płaszczyznach inżynierii i ochrony środowiska.

W obecnej edycji będziemy mieli zaszczyt gościć większe grono uczestników m.in. z Polski, Rosji, Litwy, Ukrainy, Hiszpanii oraz Turcji.

Tegoroczna edycja oprócz monografii pokonferencyjnej zostanie wzbogacona

o KSIĄŻKĘ STRESZCZEŃ

Zakres tematyczny konferencji obejmuje:

ü  Ochronę powietrza, wody, gleby, krajobrazu i ekosystemów,

ü  zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych (utylizacja i recykling),

ü  ograniczenie negatywnych oddziaływań transportu na środowisko,

ü  zdrowie człowieka, całokształt środków sanitarnych wpływających na polepszenie warunków pracy, zamieszkania i wypoczynku,

ü  badania, projektowanie i eksploatacja nowoczesnych urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska,

ü  rozwój metod i wiedzy na temat monitoringu elementów środowiska,

ü  zagadnienia zrównoważonego rozwoju,

ü  zagadnienia zrównoważonego systemu energetycznego,

ü  zmiany klimatu na poziomie globalnym jak i lokalnym,

ü  interdyscyplinarną współpracę dla zapobiegania środowiskowym zagrożeniom zdrowia organizmów żywych,

ü  nowoczesne systemy wodociągowo –kanalizacyjne,

ü  problemy współczesnego ogrzewnictwa, ciepłownictwa i gazownictwa,

ü  najnowsze rozwiązania wentylacyjne i klimatyzacyjne.

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką do biernego uczestnictwa w Konferencji 6 maja 2016r. o godzinie 9:00!

Natomiast osoby zainteresowane udziałem czynnym zapraszamy do rejestracji na

VI Międzynarodową Konferencję Naukową " Inżynieria Środowiska-Młodym Okiem"!

Aktualności znajdziecie na Facebooku.


Comments