Aktualności‎ > ‎

Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics partnerem Fundacji Kobiety Nauki

opublikowane: 30 cze 2014, 08:25 przez Marta du Vall   [ zaktualizowane 4 lip 2016, 07:54 przez Marta Majorek ]

JCET powstało w ramach projektu realizowanego przez konsorcjum, w którego skład wchodzi Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Łódzka oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN. W ramach projektu ww. jednostki tworzą wspólną infrastrukturę badawczą - nowoczesne centrum badawcze wyposażone w najnowocześniejszą i specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą.


Celem działalności JCET jest rozwijanie interdyscyplinarnych badań nad nowymi mechanizmami farmakoterapeutycznymi, mechanizmami działania farmakologicznego i właściwościami terapeutycznymi oryginalnych związków chemicznych (pochodzenia naturalnego i syntetycznego), wskazanie ich potencjału terapeutycznego w klinice, a następnie doprowadzenie wybranych związków chemicznych do fazy wstępnych badań klinicznych.

Szczególne znaczenie w realizacji projektu ma planowana specjalizacja JCET w zakresie poszukiwania oryginalnych leków śródbłonkowych oraz zakres planowanych unikatowych badań oceniających w sposób całościowy działanie związków chemicznych na śródbłonek, ścianę naczyń krwionośnych i układ krążenia, który z jednej strony będzie stanowił podstawę do poszukiwań innowacyjnych mechanizmów farmakoterapeutycznych, a z drugiej będzie służył do oceny bezpieczeństwa działania leków na układ krążenia.

Utworzenie laboratoriów JCET oraz prowadzenie działalności badawczej przez JCET jest możliwe dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka).

-------

Łączy nas wspólna wizja rozwoju nauki!

Comments