Aktualności‎ > ‎

6.02.2012 Jak dodać prace do Google Scho­lar i zwięk­szyć liczbę cyto­wań oraz indeks Hirscha

opublikowane: 6 lut 2013, 10:39 przez Marta Majorek   [ zaktualizowane 6 lut 2013, 10:52 ]
Już 8 lutego dostępny będzie porad­nik autorstwa dr Emanuela Kulczyckiego Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań, który skie­ro­wany jest przede wszyst­kim do bada­czy, któ­rzy chcą zro­zu­mieć, na jakiej zasa­dzie ich prace są widoczne i dostępne w bazie Google Scho­lar. Fundacja jest partnerką tej publikacji. Życzymy owocnego korzystania!


Comments