Aktualności‎ > ‎

Kobiety Nauki na spotkaniu członków polskiej sieci RRI

opublikowane: 29 mar 2014, 03:22 przez Marta du Vall   [ zaktualizowane 29 mar 2014, 03:28 ]

Dwie nasze reprezentantki,  prezeska zarządu i  przewodnicząca rady,  wzięły wczoraj udział w pierwszym spotkaniu członkiń/członków polskiego huba RRI Tools (RRI: Responsible Research and Innovation), które odbyło się w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Odpowiedzialne badania i innowacje to nowe podejście do badań naukowych stosujące do ich oceny kryteria społeczne i etyczne, dzięki czemu naukowcy są współodpowiedzialni nie tylko za proces badawczy, ale też za konsekwencje swoich badań. Motywacją twórców projektu,  finansowanego przez Komisję Europejską i 7. Program Ramowy,  jest chęć wzmożenia zaangażowania społeczeństwa w sprawy nauki, w tym także włączanie go w określanie zakresu i kierunków badań. Celem projektu jest zebranie i przeanalizowanie najlepszych praktyk w zakresie odpowiedzialnych badań i innowacji a następnie stworzenie, przetestowanie i wdrożenie zestawu narzędzi (Toolkit), które mają przyczynić się do upowszechnienia odpowiedzialnego podejścia do uprawiania nauki.

Działania w ramach projektu RRI będą kluczowe dla realizacji programu Horyzont 2020. Projekt obejmuje sześć obszarów związanych z R&I: społeczne zaangażowanie nauki, formalną i nieformalną edukację pod kątem wybierania nauki jako przyszłej ścieżki kariery, gender i kwestie równouprawnienia, etykę, otwarty dostęp do wyników badań naukowych (Open Access) oraz zarządzanie obszarem badań i innowacji.

Zadaniem instytucji należących do konsorcjum realizującego projekt (w tym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) jest stworzenie i koordynacja sieci instytucji (hubów), które będą współuczestniczyły w jego realizacji na poziomie krajowym.

 Więcej informacji na temat projektu można znaleźć pod linkiem.

Na pierwszym spotkaniu polskiego huba miałyśmy okazję spotkać, nie tylko reprezentacje Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, ale również przedstawicielki i przedstawicieli innych organizacji i instytucji, z którymi będziemy współpracować: Centrum Nauki Kopernik, Centrum Nauki Experyment  w Gdyni, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Fundacji Centrum Cyfrowe,  Fundacji MaMa, Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych oraz  Ruchu Obywatele Nauki.

Comments