Aktualności‎ > ‎

Kongres Kultury Akademickiej - już za tydzień

opublikowane: 14 mar 2014, 01:19 przez Marta du Vall   [ zaktualizowane 14 mar 2014, 01:23 ]

W dniach 20-22 marca w Krakowie odbędzie się I Kongres Kultury Akademickiej.

http://kongresakademicki.pl/

Obszary problemowe (sesje i sympozja, przedwodniczący/ce):

Wprowadzenie historyczne: Modern University in Its Historical Context: Rethinking Three Transformations /Nowoczesny uniwersytet w perspektywie historycznej _- rozważania o trzech transformacjach

Prof. BJORN WITTROCK

I Sesja plenarna: Idea uniwersytetu, autonomia uniwersytetu, uniwersytet badawczy czy szkoła wyższego stopnia?

Prof. dr hab. ANDRZEJ ZOLL

II Sesja plenarna: Relacje miedzypokoleniowe w środowisku akademickim

Prof. dr hab. JAN WOLEŃSKI

III Sesja plenarna, podsumowująca obrady: Etos, wartości i standardy w nauce akademickiej i „post-akademickiej”

Prof. dr hab. PIOTR SZTOMPKA

Sympozjum 1: Relacje świata nauki i świata polityki. Niebezpieczeństwa płynnych granic

Prof. dr hab. EDMUND WNUK-LIPIŃSKI

Sympozjum 2: Światopoglądowa rola uniwersytetu. „Wieża z kości słoniowej” czy kształtowanie świadomości zbiorowej?

Prof. dr hab. RYSZARD NYCZ

Sympozjum 3: Strategie dydaktyki uniwersyteckiej. Nowatorstwo czy rutyno, „Bildung“ czy tylko przekaz informacji? Relacja mistrz-uczeń

Prof. dr hab. MARIA JOLANTA FLIS

Sympozjum 4: W służbie zmieniającej się misji — nowe modele i kultura instytucjonalna uniwersytetu w XXI wieku

Prof. dr hab. JERZY WOJNICKI

Sympozjum 5: Patologie środowiska akademickiego. Erozjo etosu, obniżenie standardów, plagiat, „ghost writing" itp.

Prof. dr hab. JERZY BRZEZIŃSKI

Sympozjum 6: Obrona i propagowanie „rozumu naukowego" i racjonalności myślenia w debacie publicznej. Opiniotwórcza rola uniwersytetu

Prof. dr hab. KAROL MUSIOŁ

Sympozjum 7: Nauka lokalna, narodowa, czy kosmopolityczna? Sieć naukowa w erze globalizacji. Szanse awansu polskich uczelni w świecie

Prof. dr hab. ANDRZEJ KOŹMIŃSKI

Sympozjum 8: Miasta uniwersyteckie. Kulturotwórcza rola uniwersytetów i młodzieży studenckiej w przestrzeni miejskiej

Prof. dr hab. EWA REWERS

Sympozjum 9: Uniwersytet w kontekście nowych mediów i technologii informacyjnych

Prof. dr hab. TOMASZ GOBAN-KLAS

Sympozjum 10: Jakość i efektywność w szkołach wyższych, a systemy ich finansowania

Prof. dr hab. TADEUSZ POMIANEK

Sympozjum 11: Humanistyka akademicka - misia czy komercjo i biurokracja?

Prof. dr hab. KAROL MODZELEWSKI

Sympozjum 12: Medycyna w uniwersytecie: profesorowie, studenci, pacjenci

Prof. dr hab. med. ALEKSANDER SKOTNICKI

Comments