Aktualności‎ > ‎

Pakt dla Nauki - zaproszenie do współpracy na rzecz poprawy stanu nauki w Polsce

opublikowane: 9 mar 2014, 15:09 przez Marta du Vall   [ zaktualizowane 9 mar 2014, 15:13 ]

Pakt dla Nauki to inicjatywa Obywateli Nauki, w którym różne środowiska, pragnące poprawy stanu nauki w Polsce, zawrą swoje propozycje rozwiązań obejmujących 11 działów, dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce (harmonogram prac dostępny w załączniku).

Pakt ma zawierać propozycje zmian w prawie oraz rekomendacje dla praktyki jego stosowania, a także wskazówki rozwiązań systemowych.

Pierwszym etapem jest stworzenie 11. Zespołów Roboczych (lista zespołów do pobrania w załączniku), zgodnie z ogólnymi wytycznymi i harmonogramem (zał. 2.). Udział w pracach Zespołów Roboczych jest całkowicie dobrowolny i nie musi oznaczać identyfikacji z postulatami i działalnością Obywateli Nauki. Zaproszenie do udziału w pracach Zespołów kierowane jest do różnych środowisk, które podzielają przekonanie o konieczności zmian w systemie nauki w Polsce.

Docelowy dokument będzie obejmował listy rekomendowanych rozwiązań (z możliwymi ich wariantami) oraz załączniki w postaci opisu działań modelowych.

Pakt dla Nauki może być rozpatrywany jako rozwiązanie obejmujące całość systemu nauki w Polsce lub też jako zbiór odrębnie wdrażanych modułów. Prace nad Paktem będą obejmowały szerokie konsultacje społeczne.

 Współtworzyć Pakt dla Nauki można na różne sposoby:

1. Jako członek/członkini Zespołu Roboczego

2. Jako ekspert/ekspertka konsultujący prace Zespołu Roboczego

3. Jako recenzent/recenzentka Paktu

 Obecnie prowadzony jest nabór do 11 Zespołów Roboczych, poszukiwani/ne są eksperci/ ekspertki do konsultowania prac Zespołów Roboczych poprzez formularz.

Ċ
Marta du Vall,
9 mar 2014, 15:09
Ċ
Marta du Vall,
9 mar 2014, 15:09
Comments