Aktualności‎ > ‎

"Podstawy studiów genderowych" w ofercie programowej każdego kierunku studiów. APEL

opublikowane: 11 sty 2014, 06:03 przez Marta du Vall
Na fali debaty, jaka przetacza się aktualnie przez ogólnopolskie media i która spotyka się z szerokim oddźwiękiem opinii publicznej, Polska Sieć Kobiet Nauki z niepokojem dostrzega nadużycia oraz przekałamania, jakimi częstokroć operują uczestnicy tej debaty. Ze szczególnym zaniepokojeniem odbieramy próby ideologizacji pojęcia gender i nadania mu pejoratywnego wydźwięku. 

Fundacja Kobiety Nauki za cel stawia sobie promowanie szeroko pojętej równości, nie tylko płci, we wszystkich aspektach życia społecznego. Pragniemy podkreślić konieczność pozytywnych działań, polegających przede wszystkim na rzetelnym informowaniu, czym jest zagadnienie, o którym mowa, rzeczowym przybliżaniu pojęć z tej dziedziny oraz dorobku jej teoretyczek i teoretyków, zgromadzonego na przestrzeni kilku ostatnich dekad, w miejsce nieodpowiedzialnej krytyki i szafowania demagogiczną argumentacją. Brak takiego ujęcia prowadzi jedynie do niepotrzebnego zaogniania sporu, który przy niewystarczającej elementarnej wiedzy staje się bezprzedmiotowy.

Zwracamy się z apelem do osób odpowiedzialnych za kreowanie programów studiów na poziomie pierwszego i drugiego stopnia, niezależnie od profilu, o rozważenie włączenia do nich przedmiotu, który przybliżyłby ugruntowaną naukowo wiedzę z zakresu gender. Takie działanie stanowiłoby krok w kierunku podniesienia społecznej świadomości i wygaszenia niepotrzebnych emocji, jakie towarzyszą tej problematyce.

Comments