Aktualności‎ > ‎

Polskie sukcesy podczas Międzynarodowych Targów IENA 2013 w Norymberdze

opublikowane: 4 lis 2013, 05:15 przez Marta du Vall   [ zaktualizowane 4 lis 2013, 05:17 ]


Podczas trwających cztery dni 65. Międzynarodowych Targów „Pomysły Wynalazki Nowe Produkty” IENA w Norymberdze, które odbywały się w Centrum Kongresowym w ramach Międzynarodowych Targów Consumenta swoje wynalazki i nowe technologie zaprezentowali wystawcy z 32 krajów świata. 

Targi „IENA” są jednymi z najstarszych i największych światowych wydarzeń tego typu. Przez 65 lat Norymberga stała się ważnym ośrodkiem społeczności naukowców i wynalazców, skupiając w jednym miejscu specjalistów branżowych z całego świata.

W naszym kolektywnym polskim stoisku zaprezentowaliśmy 24 rozwiązania, opracowane w instytutach badawczych, na wyższych uczelniach i innowacyjnych przedsiębiorstwach. Z przyjemnością informujemy, że aż 15 z nich zostało szczególnie docenione przez jury wystawy.

Nasza ekspozycja współfinansowana była z budżetu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a patronat nad nią objęli Wicepremier, Minister Gospodarki - Pan Janusz Piechociński; Marszałek Województwa Mazowieckiego- Pan Adam Struzik; Przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych - Profesor Leszek Rafalski oraz Fundacja Kobiety Nauki. Serdecznie dziękujemy za to ważne dla nas wsparcie.

Złoty medal otrzymał Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych za swoją innowacyjną turbinę wiatrową z wewnętrznym przepływem powietrza. Niemniejszym sukcesem poszczycić się może Instytut Techniki Górniczej KOMAG, prezentujący ciągnik akumulatorowy GAD-1 opracowany i wdrożony do produkcji wspólnie z firmą Nafra Polska sp. z o.o. Złotym medalem nagrodzono także rozwiązanie Uniwersytetu Rzeszowskiego dotyczące metody degradacji pestycydów w glebie i innych materiałach sypkich z użyciem reaktora fluidalnego zasilanego ozonem.

Spośród nagród specjalnych złotym medalem Taiwan Prominent Inventor League nagrodzone zostało rozwiązanie Politechniki Wrocławskiej dotyczące systemu kratownic oraz akustycznych ścian betonowych dla dróg i autostrad. Zaś złoty medal Korea Invention Promotion Association (KIPA) otrzymał Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników za innowacyjną technologie otrzymywania konstrukcyjnych nanokompozytów polimerowych o ograniczonej palności.

Podwójnym srebrnym medalistą został Przemysłowy Instytut Motoryzacji, który opracował rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo dzieci przewożonych w fotelikach, w przypadku kolizji czołowych i bocznych. Srebrny medal trafił również do Instytutu Ogrodnictwa za akumulator ciepła o złożu kamiennym oraz sposób jego zastosowania w produkcyjnych tunelach foliowych. Tym samym wyróżnieniem została nagrodzona Politechnika Gdańska za biopolimerowy materiał do zastosowań medyczno-kosmetycznych oraz Wojskowa Akademia Techniczna za technologię wytwarzania i przetwarzania cienkich taśm ze stopów na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al.

W polskim stoisku naszej firmy znalazły się również dwa rozwiązania Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, dotyczące biotechnologicznej metody konserwowania roślin wysokoskrobiowych przeznaczonych do produkcji pasz, biopaliw ciekłych i gazowych oraz sposobu wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owocowych i zbożowych. Pierwsze z rozwiązań zostało nagrodzone srebrnym, zaś drugie brązowym medalem.

Podczas targów zaprezentowano również innowacyjne projekty Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej dotyczące sposobu, układu transportu i mieszania zawiesiny biomasy w hydrolizie i fermentorze oraz metody unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych w szkłach krzemionkowych – rozwiązania te kolejno otrzymały srebrny medal oraz medal specjalny niemieckiego Instytutu ERINET.

Na wystawie nie zabrakło również dorobku młodych wynalazców wyłonionych w ramach konkursu Innowator Mazowsza, zorganizowanego przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego – nagrodzonej podczas wystawy brązowym medalem dr Emilii Klimaszewskiej z Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, która w swoich badaniach określała możliwości zastosowania nowych „zielonych surowców” w preparatach chemii gospodarczej do czyszczenia twardych powierzchni.

Pokazano również rozwiązania młodych badaczek, laureatek II edycji konkursu „Innowacja jest kobietą” – wśród których nagrodzono złotym medalem dr Joannę Ortyl z Politechniki Krakowskiej, która zaprezentowała fotoinicjatory jodoniowe do polimeryzacji kationowej monomerów oraz srebrnym medalem dr Annę Waszkielewicz z Collegium Medicum UJ, która opracowała lek przeciw bólowi neuropatycznemu i padaczce.

Nagrodą specjalną, medalem wystawy ARCA w Zagrzebiu została nagrodzona spółka Sorpla, prezentująca Yellow Box -innowacyjne rozwiązanie problemu sortowania opakowań z tzw. żółtego strumienia metodą dźwiękową.

Wśród rozwiązań zaprezentowanych na naszym kolektywnym stoisku znalazł się również Elektroniczny System Komunikacji Osób Niepełnosprawnych z Otoczeniem, stworzony w Zespole Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, oraz nagrodzony srebrnym medalem w konkursie młodych wynalazców.

Wszystkie z prezentowanych rozwiązań przydzielono do jednej z 23 kategorii tematycznych, w ramach których rozgrywały się 3 konkursy- Młodych Wynalazców, Niezależnych Wynalazców oraz Konkurs Uniwersytecki. Konkurencja była bardzo silna, gdyż prezentowanych było ponad 700 rozwiązań z całego świata.


Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

ps. Fundacja Kobiety Nauki jak patronka polskiego kolektywnego stoiska przyłącza się do gratulacji i życzy wszystkim autorkom i autorom wynalazków wielu dalszych sukcesów!!!!


fot. Agencja Promocyjna INVENTOR
Comments