Aktualności‎ > ‎

Polskie wynalazki zwyciężają w Moskwie

opublikowane: 7 kwi 2014, 07:11 przez Marta du Vall   [ zaktualizowane 7 kwi 2014, 07:17 ]

Źródło: Agencja Promocyjna INVENTOR 

https://sites.google.com/site/kobietynauk/in-the-news/_draft_post/logo_inventor.jpg

4 kwietnia zakończył się trwający cztery dni XVII Moskiewski Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES – 2014”. Wystawa ta jest jedną z największych światowych imprez tego typu. Przez lata organizatorzy wypracowali sobie dużą renomę i markę, przez co jest ona miejscem odwiedzanym przez specjalistów różnych branż z całego świata. XVII edycja wystawy zgromadziła ponad 1000 wynalazków z 20 krajów świata.

W tegorocznym kolektywnym stoisku polskim zorganizowanym przez Agencję Promocyjną Inventor sp. z o.o., która jest Oficjalnym Przedstawicielem Wystawy na Polskę, zaprezentowanych zostało 18 wynalazków i innowacyjnych technologii, opracowanych w instytutach badawczych i na wyższych uczelniach. Patronat nad ekspozycją objęli Wicepremier, Minister Gospodarki - Pan Janusz Piechociński; Marszałek Województwa Mazowieckiego - Pan Adam Struzik; Rada Głównej Instytutów Badawczych, Fundacja "Kobiety Nauki- Polska Sieć Kobiet Nauki", Fundacja JWP oraz Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi.

Dzięki podpisanej z organizatorami umowie o współpracy w tym roku desygnowany do prac w jury międzynarodowym został dr inż. Krzysztof Biernat.

Wszystkie prezentowane wynalazki startowały w konkursie głównym wystawy, który podzielony został na 42 kategorie tematyczne. Mimo licznej konkurencji polskie rozwiązania ponownie odniosły wielki sukces. Międzynarodowe jury przyznało polskim wynalazcom i naukowcom 14 złotych i 3 srebrne medale oraz nagrody specjalne.

Podwójnym złotym medalistą został Instytut Nawozów Sztucznych, który został nagrodzony za dwa „Sposoby frakcjonowania ekstraktów roślinnych - ciągły i periodyczny”. Niemniejszym sukcesem poszczycić się może Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, który otrzymał złote medale za dwa prezentowane rozwiązania – „Sposób wytwarzania fermentowanych, prozdrowotnych napojów owocowych i zbożowych”  oraz „Sposób otrzymywania zakwasowego pieczywa o cechach funkcjonalnych i obniżonej kaloryczności”. Dwa złote medale otrzymał również Przemysłowy Instytut Motoryzacji za „Katalityczną konwersję surowca drzewnego do furfuralu i jego waloryzacje do cennych produktów biorafineryjnych” oraz „System monitorowania tętna osób w pojeździe samochodowym po zdarzeniu drogowym”.

Złoty medal Międzynarodowego Salonu Archimedes” dostał również Instytut Technik Innowacyjnych EMAG za innowacyjny „System informacji publicznej dla osób z dysfunkcjami narządów wzroku i słuchu, Infomate-e”. Takim  samym medalem nagrodzony został również Instytut Techniki Górniczej KOMAG za „Małogabarytowe urządzenie odpylające UO-400-02”.

W polskim stoisku eksponowano również wspólny wynalazek Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii oraz firmy WB Electronics, która jest jedną z ważniejszych firm polskiego rynku zbrojeniowego. Otrzymali oni złoty medal za „Przyrząd Rozpoznania Skażeń PRS-1W”.

Złoty medal otrzymało również rozwiązanie Instytutu Chemii Przemysłowej, którego zespół naukowców opracował „Nowy selektywny katalizator procesu alkilacji w złożu fluidalnym”.

Sukcesy odniosły również wynalazki opracowane na wyższych uczelniach. Rozwiązanie młodej badaczki, laureatki tegorocznej edycji konkursu „Innowacja jest kobietą”, dr Kamili Stokowej-Sołtys z Uniwersytetu Wrocławskiego nagrodzono złotym medalem, za prezentacje innowacyjnego „Zastosowania antybiotyku bacytracyny do degradacji niepożądanego RNA”.

Kolejnym nagrodzonym projektem został „Sposób otrzymywania suspensji diamentowych” Politechniki Gdańskiej, który otrzymał złoty medal. Taką samą nagrodą doceniony został również Uniwersytet Jagielloński za „Biologiczną metodę ograniczania rozwoju bakterii nitkowatych w osadzie czynnym w oczyszczalniach ścieków”.

Z kolei srebrnym medalem nagrodzona została Politechnika Śląska za „Asymetryczny bęben łańcuchowy nowej generacji do łańcuchowych przenośników zgrzebłowych” oraz Akademia Górniczo – Hutnicza za „Sposób odlewania z użyciem symulacji procesu odlewania i system odlewania wykorzystujący symulację procesu odlewania”.

Na wystawie nie zabrakło również dorobku młodych wynalazców wyłonionych w ramach konkursu Innowator Mazowsza, zorganizowanego przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego. Srebrnym medalem nagrodzono rozwiązanie dr inż. Piotr Wacha z Instytutu Mechaniki Precyzyjnej, który był współtwórcą „Sposobu próżniowego napylania powłok metodą magnetronową”. Drugi z laureatów konkursu, dr inż. Konrad Kiełbasiński z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, który opracował „Serie ekologicznych past rezystywnych dla elektroniki zgodne z RoHS”, podczas wystawy otrzymał dyplom specjalny od Wszechrosyjskiego Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów – Oddział w Petersburgu.

Podczas wystawy doceniono również innowacyjną „Latarkę dla niewidomych” ułatwiającą osobom niepełnosprawnym poruszanie się w pomieszczeniach zamkniętych i przestrzeni otwartej, opracowaną przez Zespół Szkół Nr 6 im. Króla Jan III Sobieskiego i Centrum Kształcenia Praktycznego w Jastrzębiu-Zdroju. Rozwiązanie to zostało nagrodzone złotym medalem oraz nagrodą Grand Prix w konkursie "Najlepszy wynalazek twórczości naukowej i technicznej młodzieży".

 Pełna lista zwycięskich rozwiązań pod linkiem

Podczas wystawy nawiązano wiele obiecujących kontaktów, a kolektywne stoisko polskie cieszyło się zainteresowaniem zwiedzających.    

 

Wszystkim laureatkom i laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Comments