Aktualności‎ > ‎

Równość płci w programie Horyzont 2020

opublikowane: 3 lut 2014, 01:01 przez Marta du Vall   [ zaktualizowane 3 lut 2014, 01:08 ]

Promowanie równości płci w dziedzinie badań i innowacji jest poważnym zobowiązaniem Komisji Europejskiej. Stanowi ono jedno z podstawowych  założeń określających rdzeń  Programu Horyzontu 2020.


Do najważniejszych celów należy:

- zapewnienie równowagi płci w zespołach badawczych.

Podpisując umowę grantową, beneficjenci/tki zobowiązują się do promowania równości szans  mężczyzn i kobiet w realizacji projektu.  Będą oni/one również zobowiązani/e, o ile będzie to możliwe, do zapewnienia równowagi płci na wszystkich szczeblach zatrudnienia w projekcie, w tym na poziomie nadzoru i zarządzania.

- zapewnienie równowagi płci w procesach podejmowania decyzji.

Komisja Europejska zakłada osiągnięcie  40%  reprezentacji  płci dotychczas niedostatecznie reprezentowanej w każdej grupie np. grupy eksperckie czy panele oceniające. W grupach/ komitetach doradczych zakłada się parytet płci (50/50). Dodatkowo każde z ciał decyzyjnych oraz doradczych w swym składzie ma mieć eksperta/ke ds. gender.

- włączenie perspektywy gender/sex  w analizy/treści z zakresu badań i innowacji.

Każda osoba aplikująca jest zobowiązana opisać jakie analizy związane z gender oraz płcią biologiczną będą  uwzględnione w proponowanym  projekcie.  Tematy z wyraźnym uwzględnieniem kwestii gender/sex są priorytetowe.

Nowością Programu Horyzont 2020 jest włączenie szkoleń równościowych do kwalifikowalnych kosztów danego działania. 


Fact sheet: Gender Equality in Horizon 2020. 


Comments