Aktualności‎ > ‎

Popieramy Apel ON O ZDECYDOWANĄ REAKCJĘ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO NA PRZEJAWY NIETOLERANCJI I RASIZMU

opublikowane: 4 maj 2016, 07:23 przez Marta du Vall   [ zaktualizowane 4 maj 2016, 07:31 ]
za Obywatele Nauki

---
Do:
Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego
APEL RUCHU SPOŁECZNEGO OBYWATELI NAUKI O ZDECYDOWANĄ REAKCJĘ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO I NAUKOWEGO NA PRZEJAWY NIETOLERANCJI I RASIZMU

W ostatnich miesiącach media wielokrotnie donosiły o przemocy, jakiej doświadczali mieszkający czy przebywający w Polsce obcokrajowcy. Powodem agresji były inny kolor skóry, język albo wyznanie. Zjawisko to nie ominęło, niestety, także członków wspólnoty akademickiej – zagranicznych studentów, którzy odbywają w Polsce swoją edukację lub przyjeżdżają tu w ramach europejskiej i międzynarodowej wymiany.
Co jakiś czas docierają do nas również informacje o przemocy słownej i wandalizmie o ideologicznym podtekście, do jakich dochodzi na uczelniach w związku z imprezami naukowymi i publicznymi wykładami.
Uczelnie na ogół nie potrafią szybko i skutecznie reagować na tego typu zjawiska, dominuje bezradność. Nie możemy obojętnie milczeć, kiedy administracja jednej z uczelni przestrzega zagranicznych studentów przed wyjściem na ulicę polskiego miasta w obawie o ich bezpieczeństwo.
Obywatele Nauki z niepokojem obserwują te zjawiska, przywodzące na myśl niechlubne karty z historii wielu naszych uczelni.
Zwracamy się więc do władz uczelni o podjęcie skutecznych działań zmierzających do zapobieżenia rozpowszechniania się niebezpiecznych postaw i zachowań w murach polskich szkół wyższych. Do całej społeczności akademickiej – pracowników i studentów – apelujemy, by zdecydowanie przeciwstawiała się cichej zgodzie na opisane tu zjawiska. Przyzwalające milczenie jest współudziałem w przemocy i szerzeniu nietolerancji.
Głośny sprzeciw uważamy nie tylko za moralną powinność naszej społeczności wobec jej członków, którzy takiej przemocy doświadczają, ale także za praktyczną realizację najlepiej rozumianego interesu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Atmosfera przemocy i niechęci wobec obcokrajowców może bowiem poważnie zagrozić umiędzynarodowieniu naszych uczelni, a w efekcie także doprowadzić do zawieszenia współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, na których polscy studenci, a także inni członkowie wspólnoty akademickiej, tak wiele korzystają.

DW.
Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Prezydium Polskiej Akademii Nauk
Prezydium Polskiej Akademii Umiejętności
Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Członkowie i sympatycy Ruchu Społecznego Obywateli Nauki

---

Apel można podpisać pod linkiem!

Gorąco zachęcamy!

Comments