Innowacja jest kobietą VI edycja

Fundacja Kobiety Nauki zaprasza po raz szósty badaczki – wynalazczynie do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie innowacyjnego autorskiego (lub współautorskiego) rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego rozwiązania.

W tej edycji przyznane zostaną dwie nagrody. Zwycięskie wynalazki będą prezentowane podczas Międzynarodowych Targów Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty iENA 2016 w Norymberdze.


Informacje o konkursie m.in. w Forum Akademickim, Nauka w Polsce
Ċ
Marta du Vall,
1 mar 2016, 03:40
Ċ
Marta du Vall,
1 mar 2016, 03:40
Comments