Czytelnia
------


Preliminary results of She Figures 2015 (lipiec 2015)

------


-------

"Mothers in Science - 64 ways to have it all" by the Royal Society

--------

Obywatele Nauki o nauce w Polsce. Raport z badania kwestionariuszowego (kwiecień 2014).

----------


--------

Vademecum on Gender Equality in Horizon 2020 (luty 2014)

----------

What Holds Back Women Research Faculty? (styczeń 2014).

-----------
----------

Komercjalizacja wyników badań naukowych. Praktyczny poradnik dla naukowców (Mazowiecka Sieć Innowacji, 2013)

-----------

Nauki społeczne a komercjalizacja wiedzy. Jak humaniści tworzą innowacje dla gospodarki i społeczeństwa (Bring. Nauki społeczne dla gospodarki, 2013)

------------


------------

A Map of the Gender Gap in Science Around the Globe, REBECCA J. ROSEN for The Atlantic  (10.2013)

-------------

Why Are There Still So Few Women in Science?, The New Yor Times (10.2013)

-------------

--------------


-------------

Title IX and the Baby Bias (lipiec 2013)

-------------

Mother Professor/Professor Mother (czerwiec 2013)

-------------
Gender Equality Index (czerwiec 2013)
-------------
-------------
------------

---------
------------

Jaka jest dzisiejsza sytuacja kobiet – na rynku pracy, w domach, w społeczeństwie? Jak walczyć 
ze stereotypami? Czy potrzebujemy dziś nowego kontraktu płci? Temat zmieniającej się roli kobiet 
w biznesie, społeczeństwie, polityce i rodzinie na łamach Zeszytu Instytutu Obywatelskiego. (marzec 2013)

------------

--------------
Nauka w Polsce 2013 r., 1ed. (MNiSW, marzec 2013)

------------

-------------


-------------

Gdzie te kobiety? (w polskiej nauce)) (marzec 2013, e-gazeta Uniwersytecka  - UWM)

-------------

Kobiety w świecie nauki (Laboratoria.net, marzec 2013)

-------------


------------

"Women in Science" by Nature (marzec 2013)

-----------

Gender and Academic Careers. (luty 2013)

-----------

EU needs more women scientists (grudzień 2012)

----------

Zapraszamy do zapoznania się z raportem przygotowanym przez Fundację na temat sytuacji kobiet w sektorze naukowo-badawczym. (październik 2012)

----------


W Brukseli o wynagrodzeniach badaczy  (wrzesień 2012)

-------------

Kongres Kobiet: trzeba znieść limity wiekowe w nauce (wrzesień 2012)

-------------

------------


------------

---------------

---------------

Innovation&Gender, Inger Denilda, Jennie Granat Thorslund (eds)

---------------

Czas superwomen. Młode kobiety w nauce, tekst Agnieszki Mrozik z 2010 r. 

----------------

Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach, B. Przybylska-Maszner, C. Trosiak 2011 r.

---------------


--------------

--------------
O kobietach w szkolnictwie wyższym Monika Grochalska 2010 r. 

---------------

uniGENDER 1/2006 (2), znajdziemy w nim dużo materiałów poświęconych relacjom pomiędzy gender a Uniwersytetem. 

<a href="https://plus.google.com/100967615535500594441" rel="publisher">Google+</a>

Comments