Uczelnia Przyjazna Rodzicom

Zapraszamy do lektury Podręcznika Dobrych Praktyk, który jest zwięczeniem I edycji konkursu "Uczelnia Przyjazna Rodzicom". 

https://sites.google.com/site/kobietynauk/uczelnia-przyjazna-rodzicom/Podr%C4%99cznik%20DObrych%20Praktyk.jpg

----

Fundacja Kobiety Nauki  - Polska Sieć Kobiet Nauki objęła swym matronatem projekt społeczny Uczelnia Przyjazna Rodzicom, realizowany przez Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU przy wsparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy na temat możliwości i rozwiązań, które sprzyjają godzeniu nauki i pracy badawczej z obowiązkami rodzicielskimi, a także zwrócenie uwagi na problemy dotykające młodych rodziców studiujących oraz pracujących na polskich uczelniach.


Cele projektu:

1. Identyfikacja dobrych praktyk uczelni w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających studentom i doktorantom będącym rodzicami godzenie nauki i pracy badawczej z wychowywaniem dzieci.

Poszukujemy dobrych rozwiązań stosowanych przez polskie uczelnie, które ułatwiają młodym rodzicom funkcjonowanie w przestrzeni akademickiej. W tym celu przygotowaliśmy Konkurs Dobrych Praktyk „Uczelnia Przyjazna Rodzicom” adresowany do szkół wyższych z całego kraju. Chcemy wyróżnić uczelnie, które aktywnie poszukują i wdrażają skuteczne rozwiązania w zakresie wspierania studentów i doktorantów będących rodzicami w godzeniu nauki i pracy badawczej z życiem rodzinnym oraz gotowe są podzielić się wypracowanymi rezultatami.

Poszukując przykładów najlepszych rozwiązań wspierania studiujących rodziców, chcielibyśmy także poznać ich opinie i doświadczenia. Dlatego zapraszamy studentów/studentki i doktorantów/doktorantki łączących/e obowiązki rodzicielskie ze studiami lub mających/e takie doświadczenia, do podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami.

2. Promocja i upowszechnianie sprawdzonych, dobrych rozwiązań.

Chcemy upowszechniać wiedzę na temat możliwości i rozwiązań wspierających młodych rodziców, którzy łączą studia lub prace badawczą z wychowywaniem dzieci. W tym celu opracowany zostanie Podręcznik Dobrych Praktyk „Uczelnie Przyjazne Rodzicom”, w którym opisane będą najlepsze praktyki stosowane przez uczelnie, a także rekomendacje i wytyczne dla wszystkich szkół wyższych, w jaki sposób dostosowywać przestrzeń akademicką do potrzeb studiujących i pracujących rodziców. Podręcznik zostanie wydany w formie e-booka i będzie dostępny bezpłatnie w internecie. Promocja publikacji „Uczelnie Przyjazne Rodzicom” (a tym samym promocja dobrych praktyk wyróżnionych w konkursie uczelni) ma na celu upowszechnianie najlepszych rozwiązań w tym zakresie, a także popularyzowanie idei Uczelni Przyjaznych Rodzicom jako wyznacznika innowacyjności oraz wspierania w równości w dostępie do nauki.

3. Zwiększenie świadomości i umiejętności doradców zawodowych i innych pracowników zatrudnionych na uczelniach, dotyczących możliwości wspierania studentów w godzeniu nauki i rodzicielstwa, a w przyszłości pracy i rodzicielstwa.

W tym celu zorganizowane zostaną warsztaty „Coaching godzenia życia zawodowego i rodzinnego”, dla doradców zawodowych  zatrudnionych na uczelniach. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów poznają konkretne narzędzia i metody pracy indywidualnej i grupowej z osobami, które muszą godzić wiele obowiązków wynikających miedzy innymi z tego, że są rodzicami.

Comments