Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy

Fundacja Kobiety Nauki - Polska Sieć Kobiet Nauki matronuje projektowi orelizowanemu we współpracy z Fundacją im. Izabeli Jarugi-Nowackiej rozpoczęłyśmy realizację projektu badawczego pt. Kobiety w polskiej politologii. Od diagnozy do współpracy, który dotyczy polskich politolożek.

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie raportu i bazy polskich politolożek, która w zamyśle służyć będzie rozwojowi polskich badaczek, tworzeniu zespołów badawczych, organizowaniu konferencji oraz realizacji projektów wydawniczych i łatwiejszemu nawiązywaniu współpracy. Wyniki projektu mają być upowszechniane na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Comments