Patronaty‎ > ‎

„Rzecznicy Talentów” - II edycja projektu edukacyjnego Fundacji JWP

„Rzecznicy Talentów” to projekt Fundacji JWP mający na celu popularyzację wiedzy z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej wśród studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych uczelni wyższych a także promocję zawodu rzecznika patentowego jako możliwej ścieżki kariery.


II edycję projektu „Rzecznicy Talentów” w roku akademickim 2014-2015 Fundacja JWP organizuje we współpracy z Politechniką Warszawską i Biurem Karier PW,  Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Biurem Karier SGGW. Honorowy patronat nad „Rzecznikami Talentów” objęła Polska Izba Rzeczników Patentowych, patronem jest też Konfederacja Lewiatan.

Wykłady organizowane w ramach projektu rozpoczną się na przełomie 2014 i 2015 roku. Projekt ma charakter stacjonarny a poszczególne seminaria będą się odbywać w salach Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dla uczestników zaplanowano jedno spotkanie inauguracyjne oraz pięć seminariów przybliżających tematy z zakresu  ochrony praw własności intelektualnej i przemysłowej. Wszystkie spotkania są bezpłatne pod warunkiem dokonania wcześniejszej rejestracji poprzez stronę internetową Fundacji JWP (www.jwp-fundacja.pl).

Projektowi towarzyszyć będzie „Konkurs o staż”. Aktywni uczestnicy projektu mają szansę wygrać płatny, 3-miesięczny staż w Kancelarii JWP Rzecznicy Patentowi, dający możliwości praktycznego przyjrzenia się pracy specjalistów do spraw ochrony własności przemysłowej.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia stron Fundacji JWP oraz partnerów projektu. Niebawem poinformujemy Państwa o dokładnym terminie spotkania inauguracyjnego.

Zapraszamy na nasz profil edukacyjny na: facebook.pl/pomysl.patent.zysk

Organizator: Fundacja JWP
Patronat honorowy: Polska Izba Rzeczników Patentowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Partnerzy: Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Społecznych, Biuro Karier PW, Biuro Karier SGGW
Partnerzy merytoryczni: Kancelaria JWP Rzecznicy Patentowi, Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni
Patroni: Konfederacja Lewiatan, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości PW, Fundacja Kobiety Nauki
Patroni medialni: pi.gov.pl, perspektywy.pl, Radio Kampus, Telewizja PW, dlastudenta.pl, podprad.pl, laboratoria.net, IPGuide.pl

Comments