Patronaty‎ > ‎

Fundacja MindMine

Fundacja Kobiety Nauki podjęła współpracę z nowym partnerem, Fundacją MindMine

Fundacja MindMine powstała z myślą o promowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolutions), negocjacji oraz komunikacji (w tym komunikacji międzykulturowej).
Naszym celem jest praca nad stworzeniem szerokiej platformy dialogu i wymiany spostrzeżeń oraz proponowanie nowych rozwiązań w zakresie ADR poprzez podejmowanie różnorodnych działań o charakterze społecznym, naukowym i edukacyjnym.
Fundacja zajmuje się prowadzeniem badań oraz publikowaniem materiałów o mediacji, negocjacjach, arbitrażu oraz komunikacji. Nasza działalność obejmuje również zajęcia praktyczne - szkolenia i warsztaty. Organizujemy seminaria i konferencje w zakresie ADR, a także turnieje negocjacyjne oraz symulacje.
MindMine jest tworzone przez ludzi z pasją dla ludzi z pasją!

www.mind-mine.eu
fb: www.facebook.com/mindmine.foundation
mindmine@mind-mine.eu
Comments